UBND huyện Bến Cầu, TT. Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 1 thị trấn, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3876 178
Trang web
Vị trí chính xác 1.111.022, 1.061.792.681


Địa chỉ UBND huyện Bến Cầu ở đâu?

Khu phố 1 thị trấn, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND huyện Bến Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND Quận Bình Thạnh, Phường 14