Tuyển Dụng việc làm khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai, Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0899 959 406
Trang web vu-phuong.business.site
Vị trí chính xác 10.943.230.999.999.900, 106.880.223


Địa chỉ Tuyển Dụng việc làm khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai ở đâu?

Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuyển Dụng việc làm khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CareerLink Co., Ltd. - Tân Bình