Tuyển dụng lao động Trường Thành – Việt Yên

Địa chỉ: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0788 645 679

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 212.100.071,1.061.026.103 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tuyển dụng lao động Trường Thành ở đâu?

Trả lời: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tuyển dụng lao động Trường Thành là bao nhiêu?

Trả lời: 0788 645 679

Hỏi: Tuyển dụng lao động Trường Thành mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Tuyển dụng lao động Trường Thành là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tuyển Dụng Bất Động Sản TPHCM - P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.