Tu viện Linh Thứu, Phú Hoà Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 307 Đường Nguyễn Thị Nê, Phú Hoà Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2245 3699
Trang web
Vị trí chính xác 110.042.777, 10.652.469.479.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tịnh xá Ngọc Như, Châu Thành