Tu viện Chơn Như, Khu phố Gia Lâm, phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Chùa Am, Khu phố Gia Lâm, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 579 55 89
Trang web tuvienchonnhu.net
Vị trí chính xác 11.051.401.799.999.900, 1.063.741.014


Địa chỉ Tu viện Chơn Như ở đâu?

Đường Chùa Am, Khu phố Gia Lâm, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tu viện Chơn Như như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Đạo Thành