Tu viện Chơn Như, Gia Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 392F+HJ8, Đường Chùa Am, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3892 911
Trang web tuvienchonnhu.net
Vị trí chính xác 110.514.092, 106.374.071


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quan Âm Phật Đài - Phường Nhà Mát