Tư Vấn Dự Án Ha Noi Phoenix Tower Cao Bằng – P. Hợp giang

Địa chỉ: Số 00 Phố Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, 270000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 228 76 66

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 226.659.412,1.062.608.442 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tư Vấn Dự Án Ha Noi Phoenix Tower Cao Bằng ở đâu?

Trả lời: Số 00 Phố Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, 270000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tư Vấn Dự Án Ha Noi Phoenix Tower Cao Bằng là bao nhiêu?

Trả lời: 098 228 76 66

Hỏi: Tư Vấn Dự Án Ha Noi Phoenix Tower Cao Bằng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[00:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30], Thứ Hai:[00:00-23:30], Thứ Ba:[00:00-23:30], Thứ Tư:[00:00-23:30], Thứ Năm:[00:00-23:30], Thứ Sáu:[00:00-23:30]

Hỏi: Website của Tư Vấn Dự Án Ha Noi Phoenix Tower Cao Bằng là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH MTV TÂN THÀNH - Xuân Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.