TTC TOWN – Trảng Bàng

Địa chỉ: Thửa 44-45, Tờ Bản Đồ Số 83 Đường D1, TTC TOWN Xã, Trảng Bàng, Tây Ninh 80915, Việt Nam

Số điện thoại: 090 856 85 55

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 110.177.219,10.632.380.359.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ TTC TOWN ở đâu?

Trả lời: Thửa 44-45, Tờ Bản Đồ Số 83 Đường D1, TTC TOWN Xã, Trảng Bàng, Tây Ninh 80915, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của TTC TOWN là bao nhiêu?

Trả lời: 090 856 85 55

Hỏi: TTC TOWN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:30-16:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của TTC TOWN là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sàn giao dịch bất động sản SKYLANDLINK Vân Đồn - Hạ Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.