TTC TOWN, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thửa 44-45, Tờ Bản Đồ Số 83 Đường D1, TTC TOWN Xã, Trảng Bàng, Tây Ninh 80915, Việt Nam
Số điện thoại 090 856 85 55
Trang web
Vị trí chính xác 110.177.219, 10.632.380.359.999.900


Địa chỉ TTC TOWN ở đâu?

Thửa 44-45, Tờ Bản Đồ Số 83 Đường D1, TTC TOWN Xã, Trảng Bàng, Tây Ninh 80915, Việt Nam

Giờ làm việc của TTC TOWN như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:30-16:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Tường Thúy - Duy Hải