TRUYỀN HÌNH K+ QUẬN BÌNH THẠNH, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0898 980 838
Trang web kplus-tphcm.com
Vị trí chính xác 10.810.711.999.999.900, 10.669.322.609.999.900


Địa chỉ TRUYỀN HÌNH K+ QUẬN BÌNH THẠNH ở đâu?

36 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUYỀN HÌNH K+ QUẬN BÌNH THẠNH như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giao Dịch Viettel, Phường 3