Trường Trung Học Cơ Sở Lộc Hưng, Lộc Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QHPM+Q29, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0271 3535 149
Trang web
Vị trí chính xác 117.869.111, 1.065.825.993


Địa chỉ Trường Trung Học Cơ Sở Lộc Hưng ở đâu?

QHPM+Q29, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Học Cơ Sở Lộc Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Đồng Phú