Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương – Cơ Sở 2, Định Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 ĐX – 82, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75115, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3696 979
Trang web truongnghiepvuthaythuc.edu.vn
Vị trí chính xác 110.149.899, 10.665.252.199.999.900


Địa chỉ Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Cơ Sở 2 ở đâu?

67 ĐX – 82, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75115, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Cơ Sở 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đăng Ký Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Moto A2 - A3 Tại TPHCM | Trung Tâm Thành Công, Phường 14