Trường Tiểu học Xóm Mới, Thanh Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37VP+C7W, Ap Xóm Mới xã, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 146
Trang web
Vị trí chính xác 11.093.605, 1.062.857.123


Địa chỉ Trường Tiểu học Xóm Mới ở đâu?

37VP+C7W, Ap Xóm Mới xã, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Xóm Mới như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN, Tp. Tây Ninh