Trường Tiểu học Trảng Dài, Trảng Dài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3890 324
Trang web thtrangdai.edu.vn
Vị trí chính xác 109.920.548, 1.068.649.473


Địa chỉ Trường Tiểu học Trảng Dài ở đâu?

Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Trảng Dài như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG MẪU GIÁO TRẦN THỊ NGA, ẤP LỘC AN