Trường Tiểu Học Thạnh Tây A, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31, Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3741 027
Trang web
Vị trí chính xác 11.547.652, 1.060.086.523


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Tân Thành, khu pho 4