Trường Tiểu Học Tân Hiệp B, Tân Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H5R7+6VP, Ấp, Tân Bình, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3732 017
Trang web
Vị trí chính xác 115.905.837, 1.061.646.974


Địa chỉ Trường Tiểu Học Tân Hiệp B ở đâu?

H5R7+6VP, Ấp, Tân Bình, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Tân Hiệp B như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC ANH VIỆT, Long Thành Bắc