Trường tiểu học Phước Minh A, Phước Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp b2,, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3775 563
Trang web
Vị trí chính xác 113.131.402, 1.063.079.468


Địa chỉ Trường tiểu học Phước Minh A ở đâu?

Ấp b2,, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường tiểu học Phước Minh A như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học La Văn Cầu, Thạnh Tân