Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 747H+6XC, Đường số 32 Phạm Hùng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 028 1625 0190
Trang web
Vị trí chính xác 112.630.681, 10.612.989.309.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường tiểu học Võ Trường Toản, Ninh Thạnh