Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74MF+HV3, Đường số 75 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 233
Trang web
Vị trí chính xác 112.838.776, 1.061.246.681


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Bến Củi, Bến Củi