Trường tiểu học Kim Đồng, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 448
Trang web
Vị trí chính xác 113.089.541, 1.060.999.341


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG MẪU GIÁO TRẦN THỊ NGA, ẤP LỘC AN