Trường Tiểu Học Hòa Đông A, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 889
Trang web
Vị trí chính xác 115.005.157, 10.597.452.779.999.900


Địa chỉ Trường Tiểu Học Hòa Đông A ở đâu?

Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Hòa Đông A như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường mầm non Long Thuận, Long phi