Trường THCS Trần Bình Trọng, Long Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 747G+58P, Đường số 31 Phạm Hùng, Long Chí, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 853
Trang web violet.vn
Vị trí chính xác 112.629.681, 1.061.258.288


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, NỘI Ô TÒA THÁNH