Trường THCS Thái Hòa, Thị Trấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XQJ7+X39, Thị Trấn, Tân Uyên, Bình Dương 72000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3626 948
Trang web violet.vn
Vị trí chính xác 109.824.067, 10.676.272


Địa chỉ Trường THCS Thái Hòa ở đâu?

XQJ7+X39, Thị Trấn, Tân Uyên, Bình Dương 72000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Thái Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Xã Phan, Phan