Trường THCS Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 581 Đ. Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3892 7736
Trang web thcstanthanhdong.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 109.682.634, 10.658.910.429.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Phường 8