Trường THCS Mỹ Phước, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4JW6+FJF, DA1-1, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3557 592
Trang web thcsmyphuoc.bencat.edu.vn
Vị trí chính xác 11.146.199, 10.661.153.949.999.900


Địa chỉ Trường THCS Mỹ Phước ở đâu?

4JW6+FJF, DA1-1, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Mỹ Phước như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Dầu Tiếng, Dầu Tiếng