Trường Liên cấp IGC Tây Ninh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chánh Môn A, Khu phố 1, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0333 302 545
Trang web igcschool.edu.vn
Vị trí chính xác 113.038.028, 1.061.140.743


Địa chỉ Trường Liên cấp IGC Tây Ninh ở đâu?

Chánh Môn A, Khu phố 1, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Liên cấp IGC Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Nhật Ngữ TANIKEN Tây Ninh - Đào Tạo Tiếng Nhật, Du Học Nhật Bản, Khu phố 2