Trường dạy trẻ khuyết tật, Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3849 178
Trang web
Vị trí chính xác 11.255.844.999.999.900, 1.061.208.796


Địa chỉ Trường dạy trẻ khuyết tật ở đâu?

Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường dạy trẻ khuyết tật như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:15-15:15], Thứ Ba:[07:15-15:15], Thứ Tư:[07:15-15:15], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[07:15-15:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Spa Care With Love, Phường 9