Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 720000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3835 2020
Trang web hcmue.edu.vn
Vị trí chính xác 107.613.832, 10.668.217.109.999.900


Địa chỉ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

280 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 720000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại Học Võ Trường Toản - Tân Phú Thạnh