Trường Đại học Sài Gòn, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 273 An D. Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3835 4409
Trang web sgu.edu.vn
Vị trí chính xác 107.599.171, 1.066.822.583


Địa chỉ Trường Đại học Sài Gòn ở đâu?

273 An D. Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Sài Gòn như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp. Hồ Chí Minh, Tăng Nhơn Phú A