Trường Cao đẳng Vĩnh Long – Phường 8

Địa chỉ: 6XG3+PMM, Phường 8, Long Hồ, Vĩnh Long 13629, Việt Nam

Số điện thoại: 0270 3883 788

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 102.268.422,10.595.416.089.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trường Cao đẳng Vĩnh Long ở đâu?

Trả lời: 6XG3+PMM, Phường 8, Long Hồ, Vĩnh Long 13629, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trường Cao đẳng Vĩnh Long là bao nhiêu?

Trả lời: 0270 3883 788

Hỏi: Trường Cao đẳng Vĩnh Long mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Trường Cao đẳng Vĩnh Long là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) - Hoà Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.