Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp.HCM, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 215 Đ. Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 3773
Trang web ktkthcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.743.902, 1.066.340.446


Địa chỉ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp.HCM ở đâu?

215 Đ. Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp.HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-17:45], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:45], Thứ Ba:[06:30-17:45], Thứ Tư:[06:30-17:45], Thứ Năm:[06:30-17:45], Thứ Sáu:[06:30-17:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 25