Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Sơn Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17A4 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3834 225
Trang web cdndongkhoi.edu.vn
Vị trí chính xác 102.606.174, 1.063.609.278


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Đồng Khởi ở đâu?

17A4 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Đồng Khởi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang Beauty Salon, Tân Định