Trường An Land – P. Điện Biên

Địa chỉ: 16+18 Cao Thắng, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 450000, Việt Nam

Số điện thoại: 092 898 91 89

Trang web: truongancompany.vn

Bản đồ chỉ đường: 198.081.645,10.577.828.889.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trường An Land ở đâu?

Trả lời: 16+18 Cao Thắng, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 450000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trường An Land là bao nhiêu?

Trả lời: 092 898 91 89

Hỏi: Trường An Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Trường An Land là gì?

Trả lời: truongancompany.vn

Xem thêm:  Công ty TNHH Bất Động Sản KKUMHOUSE - Mễ Trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.