Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng, Phường Trảng Bàng, Thị xã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29H4+V86, Phường Trảng Bàng, Thị xã, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 252
Trang web trungtamytetrangbang.com
Vị trí chính xác 11.029.662.499.999.900, 1.063.557.611


Địa chỉ Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng ở đâu?

29H4+V86, Phường Trảng Bàng, Thị xã, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An, P