Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Bình (Bệnh viện), TT. Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HF2W+X7X, TT. Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3833 035
Trang web ttytthanhbinh.vn
Vị trí chính xác 105.524.838, 1.054.957.491


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Bình (Bệnh viện) ở đâu?

HF2W+X7X, TT. Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Bình (Bệnh viện) như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) TÂY NINH, Phường 3