Trung tâm trị liệu Tâm Therapy, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1/43E, 359, Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0788 880 868
Trang web tamtherapytrilieu.com
Vị trí chính xác 107.863.965, 1.066.763.359


Địa chỉ Trung tâm trị liệu Tâm Therapy ở đâu?

1/43E, 359, Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm trị liệu Tâm Therapy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Natural Beauty Spa, Phường 17