Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 5588
Trang web vanhanhmall.com
Vị trí chính xác 107.705.861, 1.066.694.828


Địa chỉ Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh ở đâu?

11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Go! Tân Hiệp, Khu Phố 2