Trung tâm Thương mại Sóc Trăng – Phường 9

Địa chỉ: JX3G+9CG, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.603.429.499.999.990,1.059.760.929 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung tâm Thương mại Sóc Trăng ở đâu?

Trả lời: JX3G+9CG, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung tâm Thương mại Sóc Trăng là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Trung tâm Thương mại Sóc Trăng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trung tâm Thương mại Sóc Trăng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vincom Plaza Cao Lãnh - Phường 1