Trung Tâm Thương Mại Phước Bình – Phươc Bình

Địa chỉ: RX83+MWH, Unnamed Road, ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 091 923 52 22

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 118.166.961,10.695.486.729.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung Tâm Thương Mại Phước Bình ở đâu?

Trả lời: RX83+MWH, Unnamed Road, ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung Tâm Thương Mại Phước Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 091 923 52 22

Hỏi: Trung Tâm Thương Mại Phước Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[02:00-19:00], Chủ Nhật:[02:00-19:00], Thứ Hai:[02:00-19:00], Thứ Ba:[02:00-19:00], Thứ Tư:[02:00-19:00], Thứ Năm:[02:00-19:00], Thứ Sáu:[02:00-19:00]

Hỏi: Website của Trung Tâm Thương Mại Phước Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô Thị River Silk - Hà Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.