Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 6917
Trang web
Vị trí chính xác 107.908.074, 1.067.058.297


Địa chỉ Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu ở đâu?

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-07:00], Thứ Hai:[05:00-07:00], Thứ Ba:[05:00-07:00], Thứ Tư:[05:00-07:00], Thứ Năm:[05:00-07:00], Thứ Sáu:[05:00-07:00], Thứ Bảy:[05:00-07:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sun Swimming - Trung Tâm Dạy Bơi Kèm Riêng, Bến Nghé