Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Thị Xã Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 975
Trang web
Vị trí chính xác 113.161.042, 1.060.916.539


Xem thêm:  Sân Bóng Đá (Bảo Đà) - Ph. Dữu Lâu