Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Thị Xã Tây Ninh, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 838M+626, Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 975
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.531.499.999.900, 106.082.526


Xem thêm:  Sân vận động Phú Thọ, Phường 9