Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 4262
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.878.036, 1.067.014.999


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Thể thao Đa năng Lam Sơn, Phường 4