Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cần Thơ – Tân An

Địa chỉ: 48 Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0292 3829 288

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 100.311.554,10.578.624.389.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cần Thơ ở đâu?

Trả lời: 48 Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cần Thơ là bao nhiêu?

Trả lời: 0292 3829 288

Hỏi: Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cần Thơ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cần Thơ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Green Diamond khu văn phòng và nhà ở phương thảo Gia Nghĩa DakNong - Phường Nghĩa Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.