Trung Tâm Ngoại Ngữ Thọ Nhơn, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 143 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 905 79 00
Trang web
Vị trí chính xác 11.302.264.899.999.900, 1.061.095.184


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ Thọ Nhơn ở đâu?

143 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ Thọ Nhơn như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-11:30], Thứ Ba:[09:00-11:30], Thứ Tư:[09:00-11:30], Thứ Năm:[09:00-11:30], Thứ Sáu:[09:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI, ẤP THẠNH TRUNG