Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Thanh Hóa – P. Lam Sơn

Địa chỉ: 27-29 Lê Lợi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 6800

Trang web: nguyenkim.com

Bản đồ chỉ đường: 19.807.363.499.999.900,1.057.771.377 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Thanh Hóa ở đâu?

Trả lời: 27-29 Lê Lợi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Thanh Hóa là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 6800

Hỏi: Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Thanh Hóa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hỏi: Website của Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Nguyễn Kim Thanh Hóa là gì?

Trả lời: nguyenkim.com

Xem thêm:  Xe Điện Phát Đạt, Chà Là