Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Gia Thành, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 696 99 75
Trang web giathanh.vn
Vị trí chính xác 107.539.648, 10.667.659.139.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Gia Thành ở đâu?

975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Mua Sắm Điện Máy Gia Thành như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng điện tử Thanh Vân, Long Mỹ