Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Tây Ninh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 320 Đường 30/4, Khu phố 1, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3922 009
Trang web vienthongtayninh.vn
Vị trí chính xác 11.314.212.399.999.900, 106.097.194


Địa chỉ Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Tây Ninh ở đâu?

số 320 Đường 30/4, Khu phố 1, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà đất ĐÁ BẠC - Đá Bạc