Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 2288
Trang web metropole.com.vn
Vị trí chính xác 10.779.957.399.999.900, 106.682.232


Địa chỉ Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole ở đâu?

216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Fosaco, Phạm Văn Cội