Trung tâm Hoa Kỳ, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8th floor, Diamond Plaza, 34 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3520 4629
Trang web vn.usembassy.gov
Vị trí chính xác 10.780.837.199.999.900, 1.066.985.965


Địa chỉ Trung tâm Hoa Kỳ ở đâu?

8th floor, Diamond Plaza, 34 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hoa Kỳ như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[13:00-17:00], Thứ Tư:[13:00-17:00], Thứ Năm:[13:00-17:00], Thứ Sáu:[13:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thư viện tỉnh Tây Ninh, Phường 3